Kontakt

KMK, spol. s r.o.                                                             IČO:  31608621
Riečna 1841/89                                                             DIČ:  2020441775
020 01 Púchov                                                         IČ DPH:  SK2020441775
SLOVAKIA

tel.: +421 905 947 642 obchodné oddelenie Spoločnosť s ručením obmedzeným
mobil:    +421 905 947 642  Daniela Mašková               zapísaná v Obchodnom registri
mobil:    +421 907 195 933  Vladimír Kuchárik              okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sro,
mobil:    +421 908 798 528  Ing. Martin Mašek             vo vložke číslo 2688/R.

email:   


View Larger Map